zondag 14 februari 2016

Subpersonen en groepsenergie

Waarom schrijf ik vandaag mijn blog vandaag over groepsenergie? Omdat ik jullie wil meenemen in een stukje ervaring hiermee. Hoe krachtig je ook bent als individu, de kracht van een groep zal dat meestal alleen maar versterken.
Als individu draag je verschillende personen in je. Ik noem dat schubpersonen. Ik leerde over schubpersonen tijdens mijn studie psychosynthese. Psychosynthese is een humanistische stroming in de psychologie, waarvan de grondlegger Roberto Assagioli is. Assagioli leerde mij dat alles wat zich buiten onszelf zich afspeelt, ook van binnen zit. Ervaren we buiten onszelf in onze directe omgeving een criticus waar we last van hebben? Deze criticus zit ook in onszelf! Zien we mensen die vrolijk en blij zijn? Dan herkennen we het blije kind in onszelf, dat mee wil doen. Zo kan ik luisterend naar een avontuurlijk verhaal van iemand, in mijzelf de avonturier ontdekken, die daar in een hoekje verstopt zit. In mijn coachingsgesprekken ga ik vaak op zoek met mensen naar hun eigen schubpersonen. Zo herkennen we dan bijv. bij iemand "de regelneef", "de betweter", "de clown", "de angsthaas", "de doemdenker", "het slachtoffer", "de heldin" of één de vele andere schubpersonen. Soms is er een conflict in jezelf gaande, waarbij één of meerdere schubpersonen elkaar in de weg zitten. Ik probeer dan een dialoog op gang te brengen tussen deze schubpersonen. Wat is het verlangen van het "vrije kind?" of wat heeft het "gekwetste kind nodig?" of welke blokkade wordt er opgeworpen door de "criticus?" Deze vragen leveren vaak veel inzicht op, en het kan tot gevolg hebben dat we de criticus beter leren kennen en kunnen bedanken voor zijn taak en daarna kunnen loslaten. Of dat we "het gekwetste kind" kunnen zien en veiligheid van "de beschermer" kunnen bieden. "Het vrije kind" krijgt zo meer ruimte om zelf te ontdekken en "de ontdekkingsreiziger" kan geboren worden.
Maar wat gebeurt er nou als we deze filosofie doortrekken in een groep? In een groep kunnen meerdere personen tegelijkertijd een subpersoon in de ander en in zichzelf herkennen. Door die herkenning is het als het ware alsof deze subpersoon sterker wordt. Is er één persoon in de groep die "de moedeloze" in zichzelf herkent en benoemt, dan kan dit een domino-effect hebben. De hele groep kan dan meegaan in die moedeloosheid. Kan deze persoon uitgedaagd worden om op zoek te gaan naar "de doorzetter" in zichzelf, of "de humorist" te  herkennen en deze meer op de voorgrond te gaan plaatsen, dan zal dit direct in de groep eenzelfde effect hebben. Ook de andere groepsleden gaan ernaar op zoek. Wil je dus een hele groep meekrijgen in een verandering, dan is het goed om met iemand te gaan werken die in staat is die verandering in te zetten. Iemand die kan werken met de innerlijke dialoog in zichzelf en geprikkeld  kan worden om de regie over zijn subpersonen in eigen hand te nemen. Op het moment dat één persoon in staat is om zijn blokkade los te laten, bijv. door afscheid te nemen van zijn criticus en deze te bedanken voor bewezen diensten in het verleden, kan deze persoon "de superheld" in zelf omarmen en een nieuwe stap zetten in een andere richting. Bestaat een groep uit meerdere gemotiveerde leden, die allemaal met hetzelfde innerlijke conflict worstelen, dan kunnen deze door dezelfde energie in deze beweging meegaan. In elke beweging zit namelijk energie. Wil je gebruik maken van dit mechanisme in een groep, dan is het belangrijk vooraf de groep wel te selecteren. Als iedereen in de groep werkelijk veranderen wil, kunnen groepsleden zich in elkaar herkennen, gaan subpersonen zich spiegelen, omdat onze interne wereld een kopie is van wat er buiten ons gebeurt.
Zit er één iemand in de groep die niet in staat is om contact te maken met onderdrukte, onderwaardeerde of vergeten schubpersonen, en blijft deze in de identificatie hangen van bijv. "het slachtoffer", dan zal dit invloed hebben op de hele groep. Deze persoon kan dan beter kiezen voor een ander traject en eerst individueel verder werken aan zijn individuele werkdoelen. Goede leiders halen deze personen uit de groep, om de hele groep te beschermen. Omgekeerd kan iemand aan een groep worden toegevoegd die juist laat zien dat hij of zijzelf kon veranderen. Deze inspireert veelal de rest en de hele energie draait. In de systeembenadering is ook zichtbaar: verander één schakel in de keten, en de hele keten verandert mee.
Dieren die in een kudde of groep leven versterken elkaar..