donderdag 29 augustus 2013

Psychosynthese

Psychosynthese is een levensbeschouwelijke psychologie ontwikkeld door Roberto Assagioli, een Italiaanse psychiater die o.a. een leerling was van Freud en tijdgenoot van Jung.
Freud is bekend geworden met zijn theorie over het onbewuste en bewuste. Assagioli voegde daar nog een transpersoonlijk "zijn" aan toe, het hogere bewustzijn. Psycho-synthese behoort tot de stroming van de humanistische psychologie.
Sommigen noemen het "de psychologie met een ziel", omdat de nadruk ligt op intuïtie, inspiratie en spiritualiteit, verbonden met het "Hogere Zelf".

Psychosynthese - als behandelingsvorm binnen de psychotherapie - is aan het begin van de vorige eeuw ontwikkeld. Ze streeft naar zelfverwerkelijking; het realiseren van doelen vanuit onze kwaliteiten, het ontdekken van onze ware aard en weg én het harmoniseren van onszelf in relatie met de wereld om ons heen.

Een psychosynthesegids, is iemand die je helpt de weg te vinden. Dat kan begeleidend zijn, maar afhankelijk van de achtergrond van de gids kan dit ook therapeutisch, helend, verzorgend of adviserend zijn. Psychosynthese-therapie gaat vaak uit van een ervaringsgerichte benadering, naast theorie en inzicht. Er wordt gewerkt met de diverse aspecten van de wil, met het bewust worden van je eigen kwaliteiten, het werken met subpersonen in jezelf en hun onderlinge dynamiek. Het helpt je om helderder te denken, gerichter te voelen en lichaam, verstand, gevoel en geest in betere onderlinge balans te brengen. Respect, onvoorwaardelijke liefde en erkenning van wat er is of zichtbaar wordt, bepalen de houding van de psychosynthese gids/therapeut. Ik doe dat op mijn eigen wijze en in mijn eigen kleur.

Werkvormen kunnen zijn: meditatie, visualisatie, ontspanning, tekenen en schrijven, verbeelden, werken met symboliek en ritueel, gedichten, gesprek en rolbeleving.

Een psychosynthese therapeut die vanuit psychosynthese werkt, heeft zelf meestal een eigen zoektocht met behulp van een andere therapeut achter de rug, en heeft kennis en vaardigheden opgedaan via een opleiding. Ik heb mijn opleiding gevolgd aan Psycho Synthesis Studies, in Ouderkerk aan de Amstel en in 2001 afgerond. Deze opleiding bestaat uit een tweejarige basisopleiding, een tweejarige vervolgopleiding en een aanvullend jaar psychopathologie. Verplichte leertherapie en supervisie maken onderdeel uit van de opleiding. Maar het belangrijkste is misschien wel dat ik mens ben als ieder ander, en de keuze voor uw gids is er daarom één die alleen uzelf kunt maken.

Psychosynthesegidsen hebben geen eigen beroepsvereniging. Ik ben lid van het NGVH+, een berpoepsvereniging voor de andere richtingen in de psychotherapie, die (nog) niet BIG geregistreerd zijn.Bij deze beroepsvereniging zijn ook andere therapeuten aangesloten, zoals Gestalt-, hypno-, creatief en kunstzinnig therapeuten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten