donderdag 29 augustus 2013

Werken vanuit de 5 principes voor natuurgeneeskunde

Mijn persoonlijk werkwijze als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut vanuit deze 5 principes:

1. Energie
In mijn praktijk zal ik aandacht geven aan zowel  je leefpratroon als aan de psychosociale aspecten van je gezondheid. Zo kijken we bijvoorbeeld naar je nachtrust en eet- en drinkgewoonten,  stressgevoeligheid, maar ook naar je ademhaling en spierspanning. Dikwijls wordt relaxatietherapie ingezet in de vorm van ademhalingsoefeningen, technieken van Jacobson, meditatie, visualisatie en energetische ondersteuning. Desgewenst wordt een cd meegegeven om zelf thuis te oefenen in ontspanning. Het algemeen advies is vaak om meer water te drinken, meer te bewegen en buiten te zijn en meer te slapen. Daarnaast kijken we niet alleen naar energie-lekken, maar juist ook naar wat energie geeft. Er is vanuit de holistische visie vooral aandacht voor het gezonde deel van uw lichaam.   

2. Prikkeloverdracht
In de wisselwerking met onze omgeving zijn we geneigd om secundair te reageren. D.w.z. dat we reageren op prikkels van buitenaf, waardoor we ons aanpassen of laten afleiden. De werkelijke prikkels komen in eerste instantie van binnenuit, uit ons hoofd, hart, lichaam. Om die prikkels te herkennen hebben we onze zintuigen nodig. Zien, horen, ruiken, proeven en fysiek ervaren/voelen helpen ons om ons meer bewust te worden van de prikkels. Daarnaast zijn er de prikkels/signalen van ons zesde zintuig, onze intuïtie of Hoger Zelf. Ook hierop kunnen we afstemmen. Mindfullness, meditatie, natuurbeleving, bewust bewegen, stilte en identificatie/des-identificatie kunnen ons helpen. Bij psychische problemen kan EFT of EMDR  of “innerlijk kind werk” helpen om prikkels opnieuw aan te bieden, met een andere intentie.

3. Drainage
Er zal tijdens de behandeling regelmatig aandacht zijn voor gedachten en gevoelens die in de weg zitten. Schuldgevoel kan een belemmerende gedachte zijn, maar ook angst, verdriet, boosheid en jalouzie kunnen emotionele obstakels worden in onze ontwikkeling of bij onze genezing. Daarom is er veel ruimte om stoom af te blazen, zowel fysiek als verbaal. Denk aan middelen als praten, schrijven, schreeuwen, zingen, rammen, dansen, kleien, tekenen, of huilen. Vaak worden creatieve mogelijkheden geboden om zo zonder oordeel of scene te kunnen afvoeren, kwijtraken of loslaten wat je niet meer wilt of kunt dragen. De opluchting, ruimte, die ervaren wordt, omarmen we in liefde. Het brengt ons dichter bij het kind in onszelf: spontaniteit, onbevangenheid en vertrouwen.

4. Voeding
Ieder mens heeft andere voeding nodig, ook als het om geestelijk voedsel gaat. Ik zal geen direkt voedingsadvies geven, maar we kunnen kijken naar alles wat binnenkomt en in hoeverre die input voedend is. Emoties weg-eten, overtuigingen opslurpen, hechten aan verslavende middelen en gewoonten, buitensporig seksueel gedrag, of teveel medicijnen zijn hier voorbeelden van. De verantwoordelijkheid heb je zelf in de keuzes die je maakt. “Gif” of “goed”. Ons lichaam bestaat voor 80 procent uit water, maar in plaats van water nemen we vaak koffie, wijn, bier, frisdranks en light's, energy drink of chocolade. De balans tussen genot en genoeg kun je zelf ontdekken. Ik schrijf geen dieet of medicijnen voor maar help in het communiceren hierover. Geestelijke voeding is datgene waarvan je zelfvertrouwen groeit, je persoonlijkheid sterker wordt en je geest helder.

5. Psyche
Door mijn opleiding en focus, zal de psyche vooral centraal staan. Bij psychosynthese gaat het daarbij om de positieve verbinding. Bij alles wat we op de voorgrond zetten is iets anders dat achterblijft. Door aandacht te geven aan het verborgene plaatsen we dat in het licht van onze geest. We kunnen ons dan ook met onze schaduwkant verbinden en dit in liefde omarmen. Psychosynthese werkt met subpersonen en hun onderlinge dynamiek, met de balans tussen Wil en Liefde, met het verlangen als voertuig van de Ziel, en het Hoger Zelf en haar transpersoonlijke kwaliteiten. Het gaat bij de psyche natuurlijk ook om integratie van ervaringen. Zonder integratie kan ons lichaam geen nieuwe stappen zetten, kunnen onze emoties geen nieuwe stroom vinden en krijgt ons denken geen creatieve vrijheid. Mijn werkwijze als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut wordt gevoed door de volgende therapeutische richtingen en methodieken: Creatieve therapie Drama, Psychosynthese, Cognitieve Therapie,  Relaxatie therapie, Holistisch Energetische therapie. In deze richtingen vinden regelmatig cursussen en bijscholingen plaats.

Ik  werk ervaringsgericht met gecombineerde technieken:
Meditatie, visualisatie, imaginatie, mindfullness, creativiteit, drama, schrijven/dichten, intuïtief tekenen, bewegen, muziek, ervaren,  inzicht geven, opstellingen, EMDR, EFT, energetisch werk en bewust bewegen en beleven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten