donderdag 29 augustus 2013

Vaktherapie

Creatieve therapie is een gerichte therapeutische behandeling die tracht veranderings-, ontwikkelings, en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen bij personen met psychische klachten of stoornissen, lichamelijke handicaps, of cognitieve beperkingen. Het doel van de therapie is de cliënt te leren om binnen gegeven grenzen en mogelijkheden zelf richting aan zijn leven te geven.
In Nederland onderscheidt men vijf vormen van creatieve therapie: muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie, dans therapie, en tuin therapie. In alle vormen staat de potentieel helende werking van het creatief bezig zijn - actief, maar soms ook passief - centraal. De toegepaste middelen worden ontleend aan kunstvormen of, zoals bij tuin therapie, aan het werken met en rond organisch materiaal. Zij vormen de basis van therapeutisch werken. Aan de hand van gerichte methoden wordt hierbij geappelleerd aan de directe emotionele en zintuiglijke beleving van de mens. Het effect kan verwerking, verrijking of inzicht zijn, maar ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren.


Bij 'creatieve verwerking' gaat het niet om praten alleen. Het is ook belangrijk om met andere middelen dan taal uiting te geven aan wat je beleeft, voelt en ervaart. Voordat je uiting geeft aan bijv. je gevoelens (d.m.v. een spel, rol, lied, tekst, dans of beeld) kun je ze eerst verkennen. Je kunt daarvoor gebruik maken van bijv. geleide fantasie en meditatie. Door vorm te geven vanuit jezelf maak je jezelf meer zichtbaar. Er ontstaat voldoende afstand om ernaar te kijken, het erkenning te geven en te delen. Op je eigen manier kun je je ervaringen verwerken en daarmee met je leven verdergaan.

Drama therapie kent veel mogelijkheden om therapeutisch te werken. De analogie tussen illusie en werkelijkheid staat hierin centraal. De therapie is geschikt voor jongeren en volwassenen. Fantasiespel biedt veiligheid en is tevens uitgenodigd. Volwassen spelvormen zoals zingen, rollenspel, gezelschapsspelen , en kunst-zinnige vormen als schrijven en dichten, bieden ook creatieve mogelijkheden. Het is niet belangrijk of iemand talent heeft.
Er kunnen onbewuste en halfbewuste gevoelens en ervaringen worden ontdekt en vormgegeven, maar ook kan er gekozen worden voor een toedekkende en structurerende benadering.

Dramatische expressie reikt veel middelen en mogelijkheden aan. Fantasie en werkelijkheid kunnen elkaar hierin spiegelend ontmoeten. Om dit proces te begeleiden maak ik naast methodieken uit de creatief proces theorie ook gebruik van psychosynthese. Vanuit een persoonlijke visie vind ik het belangrijk dat elke mens erkenning krijgt voor zijn eigen wijze van bestaan. Daarin is ook ruimte voor vragen rond zingeving, spiritualiteit en religie. Symbolen en rituelen zijn naast luisteren en praten belangrijk.

Een creatief therapeut heeft zijn of haar Hogere Beroeps Opleiding tot creatief therapeut gevolgd in één van de vijf media: beeldend, drama, dans, muziek of tuin. De opleiding duurt vier jaar en omvat een theorie- praktijk- en supervisie gedeelte. Ik volgde mijn opleiding op Middeloo te Amersfoort en rondde deze af in 1987.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten